top of page
Arbeidssvarlsing1-GTM Kompetanse.jpg

Arbeidsvarslingskurs 1

Bedriftsinternt

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på eller ved vei, skal ha et gyldig Arbeidsvarslingskurs og fått nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Formålet med Arbeidsvarslingskurs 1 er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved vei og hvilke hensyn som skal tas.

De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrene som skal følges før arbeidet begynner og under arbeidet.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

  • Introduksjon

  • Lover og regler

  • Personlig sikkerhet

  • Ansvar for varsling og sikring

  • Fysiske lover i trafikken

  • Varsling

  • Sikring

  • Fremkommelighet

  • Føring av loggbok

 

Praktisk informasjon: 

Kurset holdes på én dag, fra kl. 09.00–16.00. Gjennomføres i digitalt klasserom.

Krav til forkunnskaper: 

Ingen

Språk: 

Norsk

 

bottom of page