top of page
Arbeidsvarsling-02.jpg

Arbeidsvarslingskurs 2

Bedriftsinternt

Personell som har ansvar for arbeid som pågår, skal ha gjennomført opplæring på kurs 2. Dette gjelder også dem som skal sette opp varslingsplan for arbeidet. Kurs 2 er for ansvarshavende, og formålet med opplæringen er å gi deltakerne den teoretiske plattformen som er nødvendig for å kunne fylle sin rolle som ansvarshavende på en god måte. I tillegg gis opplæring i varslingsplaner.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

 

 • Lover og regler

 • Skiltforskriften kap. 14

 • Grave-og arbeidstillatelse

 • Utarbeidelse, godkjenning og kontroll av arbeidsvarslingsplaner

 • Risikovurderinger

 • Hensikt med ulike typer varsling

 • Krav til varslingsutstyr

 • Virkemåte for ulike typer sikring og når de kan/skal anvendes

 • Krav til arbeidsstedet

 • Fremkommelighet for alle

 • Kontroll og sanksjoner

 

Praktisk informasjon:

 • Kurset varer i to dager, fra kl. 09.00–16.00 begge dager.

 • Merk at Arbeidsvarsling 2 inkluderer Arbeidsvarsling 1, men pga. oppbyggingen av kurset må en som tidligere har tatt Arbeidsvarsling 1, delta på begge dager.

 

Krav til forkunnskaper: 

Ingen

Språk: 

Norsk

bottom of page