top of page
Branntetting.webp

Branntettingskurs

Branntettingskurs er en viktig opplæring som fokuserer på teknikker og metoder for effektiv branntetting i bygninger og konstruksjoner. Kurset gir deltakerne kunnskap om hvordan man begrenser spredning av røyk og flammer samt valg og påføring av riktige branntettningsprodukter.

Pris: 1 590,00 NOK

Ordinær pris: 2 290,00 NOK

Branntettingskurs – Oppfyll Byggeforskriftene og Sikre Dine Bygg

Norske myndigheter krever at alle bygg skal være forsvarlig brannsikret i henhold til byggeforskriftene.

 

Vårt branntettingskurs gir deg kunnskapen du trenger for å forhindre brann- og røykspredning mellom brannceller, og sikre at bygget ditt er i tråd med gjeldende regler.

Hva du lærer med vårt branntettingskurs:
 • Lover og forskrifter:

  • Få en grundig innføring i de aktuelle forskriftene som gjelder for branntetting.

 • Hvorfor branntetting er viktig:

  • Forstå betydningen av branntetting for å beskytte liv og eiendom.

 • Brannceller og brannseksjoner:

  • Lær om de kritiske aspektene ved brannceller og brannseksjoner i bygg.

 • Brannsikring av gjennomføringer:

  • Praktiske løsninger for brannsikring av gjennomføringer i brannskillende konstruksjoner.

 • Løsninger for branntetting og brannfuging:

  • Utforsk forskjellige teknikker og materialer for effektiv branntetting.

 • Dokumentasjon:

  • Hvordan dokumentere branntettingsarbeidet for å møte forskriftskravene.

Vårt branntettingskurs passer for: 

Dette kurset er ideelt for arbeidere innen elektro-, rørlegger- og ventilasjonsbransjen, samt entreprenører som trenger forskriftsmessig branntetting for å ferdigstille prosjekter.

Fleksibelt Nettkurs

Vi forstår at det kan være både kostbart og tidkrevende å delta på klasseromskurs. Derfor tilbyr vi vårt branntettingskurs som et nettkurs. Kurset er modulbasert med film, tekst og bilder, og avsluttes med en test som må bestås for å få kursbevis.

Praktisk informasjon:

 • Tilgjengelighet:

  • Kurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett.

 • Krav:

  • Du trenger kun internettforbindelse for å delta.

Ta vårt branntettingskurs og sørg for at ditt arbeid er i samsvar med norske byggeforskrifter. Meld deg på i dag og sikre dine bygg mot brannfare!

bottom of page