top of page
Liftkurs (personløfterkurs)
Liftkurs (personløfterkurs)

ons. 24. jan.

|

Haugesund

Liftkurs (personløfterkurs)

Dette er kun teoretisk kurs. Den praktiske delen gjennomføres i bedrift under fadderordning i bedrift eller på praksiskurs avholdt av oss.

DETTE KURSET ER FULLT.
Se andre arrangementer

Tid og sted

5 datoer til

24. jan. 2024, 08:00 – 16:00

Haugesund, Haugesund, Norge

Om arrangementet

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som bruker lift (personløfter), kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæringen. («Forskrift om utførelse av arbeid» § 10-2 «Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr».) Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift. Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Formål:

Gi kursdeltakerne økt kunnskap og gjøre dem mer bevisst på sikkerhetstiltak, slik at personskader og ulykker på arbeidsplassen kan unngås.

Målgruppe

Operatører av personløftere arbeider ofte i store høyder, og med krevende og tungt arbeid i kurven. Da er riktig opplæring med oppstilling og bruk viktig, slik at velt og alvorlige ulykker unngås. Krav til opplæring finnes i Arbeidsmiljøloven § 14 i og i forskrift «Bruk av arbeidsutstyr» § 47.

Krav og forkunnskaper:

 • Du må være fylt 18 år.

Personløftere deles inn i 3 klasser:

 • Klasse A Tilhengermonterte personløftere
 • Klasse B Selvgående personløftere
 • Klasse C Bilmonterte personløftere

Dette teorikurset dekker alle tre klasser.

Teoretisk opplæring (8 timer)

 • Personløftertyper og bruksområder
 • Bruk og oppstilling av personløfteren
 • Bruk av støtteben / støttebenstyper
 • Elektrisitet
 • Hydraulikk
 • Mekanikk
 • Nødprosedyrer
 • Kontroll og ettersyn
 • Vedlikehold
 • Fordypningsstoff i den lift-klassen som er ønskelig (A, B og/eller C)

Praktisk opplæring:

Denne opplæringen kan gjennomføres i egen bedrift (25 / 50 timer), eller hos en opplæringsbedrift med godkjent instruktør i 4/6 timer.

Om det er behov for å gjennomføre praksis gjennom en opplæringsbedrift, kontakt instruktøren.

Pris:

4.500,- NOK. pr deltaker

Vi kommer med eksakt adresse for kurset i god tid før kursstart.

____

Det er viktig at du får opplæring av gode, oppdaterte kursinstruktører med egen erfaring i feltet når du tar kurs. Gjennom oss får du opplæring av noen av bransjens dyktigste og mest kvalifiserte kursholdere innen sitt fagfelt. Kompetanse og formidlingsevne er noe som godt beskriver våre kursholdere.

For oss er det viktig å levere liftkurs av høy kvalitet, noe som igjen sørger for at våre deltakere oppnår kunnskap om bransjens høyeste og nyeste standarder. Våre kursinstruktører sikrer en grundig opplæring, faglig kompetanse og trygghet for våre deltakere.

Påmelding er bindende. Ved sykdom eller andre uforutsette hendelser hos deltaker eller instruktør, vil deltakeren(e) få plass på neste tilgjengelige kurs. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 15 påmeldte. En forutsetning for å delta på kurset er at kurskontingenten er betalt før kursstart.

Kurset blir avhold av vår samarbeidspartner, som også forplikter seg til å oppfylle vilkårene som tilbyder ovenfor akseptant.

Dele dette arrangementet

bottom of page