top of page
Stillaskurs 5-9 meter – Teori og praksis
Stillaskurs 5-9 meter – Teori og praksis

man. 25. nov.

|

Asker

Stillaskurs 5-9 meter – Teori og praksis

Undervisning i Stillasbyggerkurs 5-9 meter. Med forelesning og gruppeoppgaver.

Tid og sted

3 datoer til

25. nov. 2024, 08:30 – 28. nov. 2024, 16:00

Asker, Asker, Norge

Om arrangementet

Norske myndigheter innførte nye regler om arbeid i høyden med virkning fra 1. januar 2016. Den største endringen gjelder nye opplæringskrav for stillasmontører. Det er kapittel 17 i «Forskrift om utførelse av arbeid» som nå er revidert. Opplæring av stillasmontører deles nå inn etter stillasets høyde. Stillasmontører som skal bygge stillas over to meter, skal ha opplæring. Opplæringen skal blant annet gjøre arbeidstaker i stand til å vurdere stillasmaterialets tilstand og behov for vedlikehold.

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» § 17-3, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv over fem meter i standardoppstilling, får opplæring. Kravet til opplæring gjelder også for rullestillaser over fem meter. Kurset gir grunnleggende teoretisk og praktisk opplæring i samsvar med forskriftens krav. Arbeidstaker som har gjennomgått opplæringen, er å anse som en kvalifisert person for stillas med øverste stillasgulv inntil ni meter. Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

FORMÅL

Kvalifisere personell for montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv inntil ni meter i standardoppstilling.

KURSET TAR OPP FØLGENDE EMNER

  • Forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
  • Sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
  • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
  • Kontroll av stillas
  • Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag
  • Tillatte belastninger

MÅLGRUPPE

Personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillas med øverste stillasgulv inntil ni meter i standardoppstilling.

VARIGHET

Kurset går over 4 dager. 15 timer teori+ 15 timer praksis.

KRAV TIL FORKUNNSKAPER

Fallsikringskurs.

PRIS

12.500,- per deltaker og inkluderer avsluttende test og utstedelse av opplæringsbevis.

Vi kommer med eksakt adresse for kurset i god tid før kursstart.

____

Det er viktig at du får opplæring av gode, oppdaterte kursinstruktører med egen erfaring i feltet når du tar stillasbyggerkurs. Gjennom oss får du opplæring av noen av bransjens dyktigste og mest kvalifiserte kursholdere for kurs i stillasbygging. Vi håndplukker de beste kursholderne for våre kurs. Kompetanse og formidlingsevne er noe som godt beskriver våre kursholdere.

Våre kurs ledes av kun godkjente instruktører med lang arbeidserfaring og høy kompetanse innen fagfeltet.

For oss er det viktig å levere kurs av høy kvalitet, noe som igjen sørger for at våre deltakere oppnår kunnskap om bransjens høyeste og nyeste standarder.

Våre kursinstruktører sikrer en grundig opplæring, faglig kompetanse og trygghet for våre deltakere.

Påmelding er bindende. Ved sykdom eller andre uforutsette hendelser hos deltaker eller instruktør, vil deltakeren(e) få plass på neste tilgjengelige kurs. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 15 påmeldte.

En forutsetning for å delta på kurset er at kurskontingenten er betalt før kursstart.

Kurset blir avhold av vår samarbeidspartner, som også forplikter seg til å oppfylle vilkårene som tilbyder ovenfor akseptant.

Dele dette arrangementet

bottom of page