top of page
istockphoto-977302930-612x612.jpg

Fallsikringskurs

Bedriftsinternt

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som skal benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeid, har fått opplæring i bruken av dette («Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» kap. 8 § 8-1 «Gjennomgående krav til opplæring»). Det er arbeidsgiveren som er ansvarlig for at arbeidstakeren har fått den nødvendige opplæringen. Vårt Fallsikringskurs er i henhold til standarden NS9610.

Dette sikrer at du og dine kollegaer får et standardisert kursopplegg tilpasset din jobbhverdag.

Fallsikringskurs

Kursets innhold er i henhold til læreplanen som ligger i standarden og består av en teoretisk og en praktisk del. Flere og flere, både arbeidsgivere og oppdragsgivere, etterspør denne kompetansen.

 

Teori (4 timer):

 • Lover og forskrifter

 • Oppbevaring, vedlikehold og kontroll

 • Planlegging – risikovurdering – SJA – 1-2-3 SAFE

 • Fallenergi

 • Valg av utstyr og metode

 • Bruksområder og begrensninger

 • Fallforhindrende eller falloppfangende

 • Barrierer

 • Forankringspunkt og forankringsanordninger

 • Fallsikringsseler

 • Fallblokker, fangliner og linesystem

 • Støtteutstyr

 • Beredskap, redningsplan, hengetraume

 • Teoretisk test

 

Praksis (4 timer)
– Praksis tilpasses den enkelte bransje og bedrift

 

Det er også flere praktiske oppgaver i den teoretiske delen samt bruk av video og beskrivende bilder fra aktuelle arbeidsoppgaver.

 

Målgruppe: 

Kurset passer for dem som utfører arbeid i høyden og ønsker et kurs i henhold til den nye standarden for fallsikring. Passer også godt for ledere som har medarbeidere som arbeider i høyden.

 

Krav til forkunnskaper: 

Ingen formelle krav. Kurset gjennomføres på norsk og den skriftlige teoritesten er også på norsk.

 

Varighet: 

1 dag.

 

Praksis på vårt kurs er i utgangspunktet tilpasset arbeidsoppgaver innen bygg, anlegg og industri.

Ta kontakt med oss om du har behov for praksis tilpasset andre bransjer.

Få tilbud på dette kurset

Fyll ut skjemaet og få et uforpliktet tilbud tilsendt innen 24 timer. 

Kontakt informasjon:

Bedriftsinfo:

Tilbudsinfo:

Takk for din henvendelse, du vil bli kontaktet innen kort tid.

bottom of page