top of page
Farlig-handverktoy-sikkerhetskurs.jpg

Farlig håndverktøy- Sikkerhetskurs

Bedriftsinternt

Norske myndigheter pålegger arbeidsgiver å sikre at alle arbeidstakere har fått dokumentert opplæring i betjening av alt arbeidsutstyr som anses som farlig, eller som krever særlig forsiktighet ved bruk. («Forskrift om utførelse av arbeid» § 10-2 «Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr».) Kurset gir en grunnleggende innføring i sikker bruk av farlige småverktøy som: vinkelslipere, kappsag, boltepistol og spikerpistol.

Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Formål: 

Gi kursdeltakerne økt kunnskap og gjøre dem bevisst på viktige sikkerhetstiltak, slik at personskader og ulykker på arbeidsplassen kan unngås.

 

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

  • Oppbygging

  • Betjening

  • Brukeregenskaper

  • Bruksområder

  • Vedlikehold

  • Sikker bruk og sikkerhetsregler

  • Holdninger og motivasjon

  • Lover og forskrifter

 

Målgruppe: 

Kurset passer for personer som skal bruke farlige småverktøy som vinkelslipere, kappsag, boltepistol og spikerpistol.

 

Varighet: 

4 timer.

 

Krav til forkunnskaper: 

Ingen.

bottom of page