top of page
ørstehjelp ved strømskader.jpg

Førstehjelpskurs ved stømskader

Bedriftsinternt

Dette kurset går gjennom grunnleggende førstehjelp ved strømskader, innføring i hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter.

Dette kurset går gjennom grunnleggende førstehjelp ved strømskader, innføring i hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter. Det passer for dem som har oppdragsgivere som krever denne type kompetanse, eller som har tatt elektrodelen i FSE-kurset (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg), men som ikke har fått innføring i grunnleggende førstehjelp ved strømskader og bruk av hjertestarter.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått

  • Strømulykker og senskader

  • Skadestedsarbeid

  • Førstehjelp

  • Kontroll av bevisstløshet

  • Behandling av bevisstløs pasient

  • Stabilt sideleie (teori og praksis)

  • Hjertestans

  • Hjerte- og lungeredning

  • Bruk av hjertestarter (teori og praksis)

  • Brannskader

bottom of page