top of page
istockphoto-552721737-612x612.jpg

Stillasmontørkurs 

Stillasmontørkurs over 9 m dekker de teoretiske kravene som stilles til stillasmontører, i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 17-4 (kurset er tidligere kalt § 46C og § 13 kurs). Dette nettbaserte kurset gir en grundig innføring i stillasmontering og er for dem som skal montere stillaser i alle høyder, eller som ikke skal følge standardoppstilling for stillas.

Pris: 5 990,00 NOK

Påmeldingsskjema

Kontaktperson

Takk for din bestilling. Du vil innen kort tid motta en ordrebekreftelse for din bestilling.

bottom of page