top of page

Bygg høyere, bygg tryggere: Stillaskurs 2- 9 meter gir deg kompetansen du trenger

Oppdatert: 12. mar.Å jobbe i høyden kan være utfordrende, men med riktig opplæring og kunnskap kan det gjøres sikkert. Vårt stillaskurs på nett er en nettbasert opplæring som gir deltakerne den nødvendige kompetansen til å bygge, endre eller demontere stillaser på en trygg måte. Kurset dekker viktige temaer som sikkerhet, lovkrav og risikovurdering. Men det stopper ikke der - deltakere som fullfører nettkurset, må også gjennomføre 15 timer praktisk øvelse for å konsolidere kunnskapen sin. La oss utforske hvordan dette kurset kan hjelpe deg å nå nye høyder i karrieren din!


Kurset starter med å fokusere på sikkerhet. Deltakerne lærer om viktige sikkerhetsaspekter ved montering eller endring av stillaser, og hvordan man opprettholder en trygg arbeidsplass. Videre blir deltakerne kjent med relevante lover og forskrifter som regulerer stillasbruk, slik at de kan være i samsvar med gjeldende retningslinjer.


Risikovurdering og planlegging er også sentrale temaer i kurset. Deltakerne får opplæring i å identifisere potensielle farer og utvikle planer for å håndtere dem effektivt. Dette bidrar til å minimere risikoen for ulykker og skader under stillasbruk.

En forståelse av stillasteori og belastningsklasser er essensielt for å bygge pålitelige stillaser. Deltakerne lærer hvordan de skal vurdere bæreevnen til forskjellige stillaskonstruksjoner for å sikre at de tåler de pålagte belastningene.

Fallsikring er også et viktig aspekt som dekkes grundig i kurset. Deltakerne lærer om ulike fallsikringsmetoder og hvordan de skal bruke riktig utstyr for å beskytte seg selv og andre mot fallulykker.


Etter fullført nettkurs må deltakerne gjennomføre 15 timer praktisk øvelse. Dette gir dem muligheten til å anvende den nyervervede kunnskapen i virkelige arbeidssituasjoner. Praktisk øvelse kan gjennomføres innad i bedriften, noe som gir deltakerne en praktisk tilnærming til å jobbe med stillaser i sitt eget arbeidsmiljø.


Med vårt stillaskurs på nett kan deltakerne bygge en solid kunnskapsbase om stillasbruk og arbeid i høyden. Dette kurset gir dem ikke bare teoretisk forståelse, men også praktisk erfaring gjennom 15 timer med øvelse etter endt nettkurs. Ved å delta i dette kurset, vil du kunne jobbe tryggere og mer effektivt med stillaser, og samtidig være i samsvar med gjeldende retningslinjer og forskrifter.

Comments


bottom of page