top of page

Bygg i samsvar med loven: Viktigheten av lover og forskrifter i stillasmontering

Oppdatert: 12. mar.


Når det kommer til bygging av stillaser, er sikkerhet og samsvar med loven av aller største viktighet. For å sikre at stillasene er trygge og i henhold til gjeldende retningslinjer, tilbyr vi et stillaskurs på nett, stillaskurs opp til 9 meter. Dette kurset gir deltakerne grundig opplæring i sikkerhet, men det stopper ikke der - deltakere må også gjennomføre 15 timer praktisk øvelse etter kurset, som kan gjennomføres innad i bedriften. La oss se nærmere på viktigheten av å være i samsvar med lover og forskrifter i stillasmontering og hvordan dette kurset kan hjelpe deg med å oppnå det.


Vårt stillaskurs på nett, (Stillaskurs opp til 9 meter) inkluderer en omfattende gjennomgang av de relevante lovene og forskriftene som styrer stillasmontering. Deltakerne blir kjent med de forskjellige retningslinjene som må følges for å opprettholde en sikker arbeidsplass. Dette omfatter forskrifter om bruk av personlig verneutstyr, krav til stillasets materialer og konstruksjoner, samt prosedyrer for montering og demontering.

Gjennom denne opplæringen vil deltakerne lære hvordan de skal unngå brudd på lover og forskrifter som kan resultere i alvorlige konsekvenser. For eksempel kan manglende etterlevelse føre til bøter, rettslige saker eller til og med arbeidsstans.

En annen viktig del av kurset er risikovurdering og planlegging. Deltakerne lærer hvordan de skal identifisere potensielle farer og utvikle planer for å håndtere dem på en trygg måte. Dette hjelper til med å forebygge ulykker og skader som kan oppstå under stillasmontering.

Etter å ha fullført den teoretiske delen av kurset, vil deltakerne gjennomføre 15 timer praktisk øvelse. Dette gir dem en unik mulighet til å anvende den kunnskapen de har lært i virkelige arbeidssituasjoner. Praktisk øvelse kan gjennomføres innad i bedriften, noe som gir deltakerne muligheten til å jobbe med stillaser i sitt eget arbeidsmiljø og implementere de nødvendige lovkravene på en praktisk måte.


Å være i samsvar med loven er ikke bare en plikt, det er også en garanti for en trygg og effektiv arbeidsplass. Med vårt stillaskurs på nett (Stillaskurs opp til 9 meter) kan deltakerne få grundig opplæring i de lover og forskrifter som regulerer stillasmontering, samtidig som de får muligheten til å praktisere sine ferdigheter gjennom 15 timer med øvelse etter kurset. Ved å delta i dette kurset, vil du kunne bygge stillaser i henhold til gjeldende retningslinjer og opprettholde en sikker arbeidsplass for deg og dine kolleger.

Comments


bottom of page