top of page

Tydelig merking og rapportering: En nøkkel for sikkerhet på stillaset

Oppdatert: 12. mar.


Når du jobber med stillaser, er det viktig å ha en klar og tydelig merking for å opprettholde sikkerheten. I vårt stillaskurs på nett (Stillaskurs opp til 9 meter) lærer deltakerne hvordan man skal merke stillasene på riktig måte for å unngå forvirring og potensielle farer. Deltakerne lærer også viktigheten av å rapportere eventuelle feil eller sikkerhetsbrudd for å opprettholde en trygg arbeidsplass. La oss se nærmere på hvorfor tydelig merking og rapportering er en nøkkel for sikkerhet på stillaset, og hvordan dette kurset kan hjelpe deg med å jobbe tryggere i arbeidet ditt.


Riktig merking av stillas er essensielt for å unngå forvirring og feilbruk. Deltakerne lærer hvordan de skal merke stillasene klart og tydelig, slik at alle som bruker dem, vet nøyaktig hvordan de skal brukes og hvilke belastningsgrenser som gjelder.

Rapportering er en viktig del av en sikkerhetskultur. Deltakerne lærer hvordan de skal rapportere eventuelle feil, skader eller sikkerhetsbrudd som de oppdager på stillasene. Dette bidrar til å rette opp potensielle farer og forebygge fremtidige ulykker.

Deltakerne får også opplæring i hvordan de skal inspisere stillasene regelmessig for å sikre at de er riktig merket og i god stand. Dette er en forebyggende tiltak som bidrar til å opprettholde sikkerheten på stillaset.

Etter endt stillaskurs på nett må deltakerne gjennomføre 15 timer praktisk øvelse, hvor de vil få muligheten til å praktisere tydelig merking og rapportering i reelle arbeidssituasjoner. Praktisk øvelse kan gjennomføres innad i bedriften, slik at deltakerne kan tilpasse disse aspektene av stillasbruk til sitt eget arbeidsmiljø.


Tydelig merking og rapportering er nøkkelen for sikkerhet på stillaset. Med vårt stillaskurs på nett (Stillaskurs opp til 9 meter) får deltakerne grundig opplæring i disse viktige aspektene av stillasbruk, samtidig som de får muligheten til å praktisere sine ferdigheter gjennom 15 timer med øvelse etter kurset. Ved å delta i dette kurset, vil du kunne arbeide mer ansvarlig med stillaser og bidra til å opprettholde en tryggere arbeidsplass. Ta det første skrittet mot en mer bevisst stillasopplæring ved å melde deg på dette vårt stillaskurs på nett i dag!

Comentarios


bottom of page