top of page
Varme-Arbeider-Slokkeøvelse.jpg

Praktisk slokkeøvelse varme arbeider

Bedriftsinternt

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider har et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. Med varme arbeider menes arbeide hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr. 

Målsetning for slokkeøvelse varme arbeider

Målet med slokkeøvelse Varme arbeider er å gi deltakerne grundige ferdigheter i slokking av branntilløp som kan oppstå under varme arbeider. Vårt fokus er å utstyre deltakerne med praktiske kunnskaper og teknikker for å håndtere brannsituasjoner på en trygg og effektiv måte.

 

Målgruppe

Dette kurset er designet for alle som utfører varme arbeider, inkludert håndverkere, entreprenører, industri og ansatte innen bygg- og anleggsbransjen.

 

Emner i kurset inkluderer:

  • Grundig gjennomgang av brannslokkingsmetoder, inkludert bruk av ulike slokkemidler og slokkeutstyr.

  • Praktisk trening i slokketeknikker, med fokus på rask og effektiv respons på branntilløp.

  • Instruksjoner om rutiner og nødvendig opptreden ved oppstått brann, inkludert evakuering og varsling.

 

Vår tilnærming til praktisk slokkeøvelse

Vi tar sikte på å levere en praktisk slokkeøvelse som gir helhetlig læringsopplevelse som ikke bare gir deltakerne ferdigheter, men også øker deres forståelse for brannsikkerhet og risikohåndtering. Gjennom interaktive øvelser og praktisk opplæring vil deltakerne få en dypere forståelse av slokking av branntilløp knyttet til varme arbeider.

 

Vi sender instruktør

Med forbehold om at dere har en forsvarlig plass å avholde slokkeøvelsen, kan våre erfarne instruktører komme til dere for å avholde slokkeøvelsen på deres lokasjon. Våre instruktører er sertifiserte og har omfattende erfaring med slokkeøvelser knyttet til varme arbeider. Vi avholder praktisk slokkeøvelse i hele Norge. 

Instruktøren vil møte opp på ønsket adresse og avholde slokkeøvelsen i sin helhet. Vi sørger for å ta med alt nødvendig utstyr og materiell for å gjennomføre øvelsen på en trygg og realistisk måte.

Få tilbud på dette kurset

Fyll ut skjemaet og få et uforpliktet tilbud tilsendt innen 24 timer. 

Kontakt informasjon:

Bedriftsinfo:

Tilbudsinfo:

Takk for din henvendelse, du vil bli kontaktet innen kort tid.

bottom of page