top of page
Brannforebyggende kurs «Brannvernlederkurs»

Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen krever at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet. Dette kurset i brannforebygging er tilpasset kravene i den nye forskriften gjeldende fra 01.01.16. Det passer godt for «brannvernledere», brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller (knyttet til HMS på arbeidsplassen) med ansvar for brannforebygging.

 

For mange ledere kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et klasseromskurs. Derfor har vi laget et e-læringsopplegg basert på suksessen vi har hatt med våre klasseromskurs. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis.

 

Formål: 

Å øke virksomheters kompetanse om hvordan brannvernarbeidet kan gjennomføres for å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier.

 

Innhold: 

Kurset er tilpasset kravene i norsk lov og har fokus på å utvikle holdninger, ferdigheter og kunnskaper innen brann- og skadeforebyggende tiltak.

 

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

  • Lover og forskrifter
  • Eier og brukers ansvar
  • Organisatoriske og tekniske brannsikringstiltak
  • Aktive og passive brannsikringstiltak
  • Innføring i slukkemidler
  • Brannteori

 

Krav til forkunnskaper: 

Ingen

 

Praktisk informasjon: Kurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett så lenge man har tilgang til internett.

Brannforebyggende kurs «Brannvernlederkurs»

kr 3 190,00Pris
  • Etter bestillingen er gjennomført skal du ha tilgang til kurset innen 30 minutter. 

RASK TILGANG

Tilgang til kurs innen 30 minutter

ÅPNINGSTIDER

Mandag- Lørdag: 08:00- 20:00

ALLTID OPPDATERT

Alle kurs oppdateres jevnlig

KURSBEVIS

Er alltid inkludert

futureenergy2.jpg
trondheimkommune-e1546377937749.png
norgeshuslogo.png
Spordrift-logo.png
Norgesmollene-1-1200x450.png
bottom of page