top of page
istockphoto-1011361566-612x612.jpg

Vårt stillaskurs 2-5 meter er et kvalitetssikret teorikurs i stillasbygging.

 

Med dette stillaskurset kan du bygge/demontere/endre stillas opp til 5 meter.

 

Stillaskurs på nett: Full dekning av forskriftskrav

 

Vårt stillaskurs dekker alle kravene i forskriften. Dette betyr at deltakeren blir kvalifisere for montering, demontering, endring og kontroll av stillaser opp til 5 meter i standardoppstilling etter gjennomført stillaskurs.

 

Teoretisk opplæring

Med vårt stillaskurs gir vi deg den teoretiske kompetansen som kreves. Etter nettkurset må man dokumentere tilstrekkelig praktisk opplæring (7,5 timer) for å oppfylle forskriftens krav til både teoretisk og praktisk opplæring.

 

Praktisk opplæring

Den praktisk opplæring skal gis av en person med minst tilsvarende kompetanse.

Skal du for eksempel ta vårt stillaskurs 2-5 meter, må personen som gir opplæring ha bestått minst tilsvarende kurs, eller høyere.

Personen som gir opplæring skal signere på praksisdokumentet.

Den praktiske delen kan gjennomføres bedriftsinternt. 

 

Kursbevis

Deltakere mottar et kursbevis etter vellykket gjennomføring av den teoretiske og praktiske delen av kurset.

 

Formål med kurset

Vårt stillaskurs har som mål å kvalifisere arbeidstakere for trygg montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv opp til 5 meter i standardoppstilling.

 

Vårt stillaskurs gir også økt kunnskap om fallsikringsutstyr og bevissthet om sikkerhetstiltak for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen. Deltakere mottar et kursbevis som oppfyller lovens krav til dokumentasjon.

 

Målgruppe

Dette kurset er ideelt for personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillaser med øverste stillasgulv opp til 5 meter i standardoppstilling.

 

Vårt stillaskurs dekker viktige aspekter som:

  • Sikkerhetsprosedyrer ved montering og endring av stillas

  • Omfattende gjennomgang av gjeldende lover og forskrifter

  • Risikovurdering og planlegging

  • Stillasteori og belastningsklasser

  • Fallsikring

  • Arbeid i høyden

  • Endringer, vedlikehold og inspeksjon

  • Rapporter og merking

  • Sikkerhetstiltak

  • Montering og demontering

Praktisk informasjon

Vårt stillaskurs kan enkelt gjennomføres på PC, smarttelefon eller nettbrett med internett-tilgang. Kurset er delt opp i moduler med animasjon, tekst og bilder.

 

Dersom du i fremtiden har tenkt til å montere stillas som er høyere enn 5 meter, eller er utenom standardoppstilling er dette kurset ikke tilstrekkelig. Du kan da ta Stillasmontørkurs over 9 meter. Dersom du ser for deg å jobbe med stillas opp til 9 meter,  vil stillaskurs 5-9 meter være tilstrekkelig.

Stillaskurs 2-5 meter

E-læring/Nettkurs

kr 2 990,00

Stillaskurs 2-5 meter oppfyller kravene i forskrift om utførelse av arbeid, § 17-2.

Alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 m (plattformhøyde) må ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring.

kundeservice_13.jpg

Har du spørsmål om dette kurset?

Vi hjelper deg gjerne! Legg igjen ditt navn og telefon nummer så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg snarest.

Takk for din henvendelse! Vi tar kontakt innen kort tid.

RASK TILGANG

Tilgang til kurs innen 30 minutter

KUNDESERVICE

Mandag- Fredag: 09:00- 16:00

ALLTID OPPDATERT

Alle kurs oppdateres jevnlig

KURSBEVIS

Er alltid inkludert

bottom of page