top of page
stillaskurs 2-5 meter.png

Stillaskurs 5-9 meter

Bedriftsinternt

Norske myndigheter innførte nye regler om arbeid i høyden med virkning fra 1. januar 2016. Den største endringen gjelder nye opplærings krav for stillasmontører. Det er kapittel 17 i «Forskrift om utførelse av arbeid» som nå er revidert. Opplæring av stillasmontører deles nå inn etter stillasets høyde. Stillasmontører som skal bygge stillas over to meter, skal ha opplæring. Opplæringen skal blant annet gjøre arbeidstaker i stand til å vurdere stillasmaterialets tilstand og behov for vedlikehold.

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» § 17-3, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv over fem meter i standardoppstilling, får opplæring. Kravet til opplæring gjelder også for rullestillaser over fem meter. Kurset gir teoretisk opplæring i samsvar med forskriftens krav. Arbeidsgiver må i etterkant dokumentere tilstrekkelig praktisk opplæring (15 timer) for å dekke forskriftens krav til både teoretisk og praktisk opplæring. Kursbevis for den teoretiske delen blir utstedt til deltakerne etter at teorikurset er gjennomført.

 

Formål

Kvalifisere personell for montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv inntil ni meter i standardoppstilling.

 

Kurset inneholder blant annet følgende emner:

  • Forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset

  • Sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset

  • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander

  • Kontroll av stillas

  • Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag

  • Tillatte belastninger

​​

Målgruppe
Personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillas med øverste stillasgulv inntil ni meter i standardoppstilling.

 

Varighet

Teori: Kurset går over 2 dager. 15 timer teori.

Teori + praksis: Kurset går over 4 dager. 15 timer teori + 15 timer praksis.

Få tilbud på dette kurset

Fyll ut skjemaet og få et uforpliktet tilbud tilsendt innen 24 timer. 

Kontakt informasjon:

Bedriftsinfo:

Tilbudsinfo:

Takk for din henvendelse, du vil bli kontaktet innen kort tid.

bottom of page