top of page
istockphoto-552721737-612x612.jpg

Stillasmontørkurs (over 9 meter)

Bedriftsinternt

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-4. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra ni meter.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får opplæring. Dette gjelder også stillaser som ikke monteres i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning, uavhengig av stillasets øverste gulvhøyde.

GTM Kompetanse tilbyr Stillaskurs over 9 m ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-4. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med alle nivå.

I forskriften gjeldende fra 1.1.2016 er alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 9 meter pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring.

Stillasbyggerkurset over 9 meter er et kvalitetssikret 36-timer teori kurs i stillasbygging.

Kurset inneholder blant annet:

 • Planlegging for montering eller endring av stillaser

 • Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser

 • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander

 • Tillatte belastninger

 • Vindbelasting, avstivning og forankring

 • Rekkverk, skjermer og sikkerhetsnett

 • Fotsokkel, fundament, adkomst og gulv

 • Stiger og sikkerhetsnett

 • Beregning av stillas

 • Kontroll, rapport og skilting av stillas

 • Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS).

 • Fallsikring og arbeid i høyden

 • Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas

 • Godkjenninger og merking av stilas

 • Krav til prosedyrer

 • Kompetent person

 • Praksis stillasbygging

Målgruppe

Alle personer og bedrifter som bygger eller endrer på stillas, og alle som har ansvar for oppsetting, nedtaking, utvidelse, kontroll og endring av stillaser med høyde over 9 meter.
Et fullverdig stillasbyggerkurs over 9 meter er på 108 timer totalt, fordelt på henholdsvis 36 timer teori og 72 timer praksis.

For og få kompetansebevis som tilfredsstiller forskriftens krav til opplæring for de som bygger stillaser over 9 meter, må du i tillegg til teorikurset for stillas kunne dokumentere:

 • Minst 6 mnd. praksis i bedrift som benytter stillas i sitt arbeid og

 • Minst 72 timer praktisk øvelse i bygging av stillaser, fordelt på minst 3 stillastyper etter gjennomført teorikurs.

 

Dokumentasjon av praksis

72 timer praksis kan gjennomføres på følgende måter:

 1. Du gjennomfører 2 uker (72 timer) praksis på kurs hos oss.

 2. Du gjennomfører 1 uke (36 timer) praksis på kurs hos oss, og arbeidsgiver dokumenterer 1 uke (36 timer) praksis i bedrift på eget godkjent praksisskjema.

 3. Arbeidsgiver dokumenterer 2 uker (72 timer) praksis på eget godkjent praksisskjema.

 

Få tilbud på dette kurset

Fyll ut skjemaet og få et uforpliktet tilbud tilsendt innen 24 timer. 

Kontakt informasjon:

Bedriftsinfo:

Tilbudsinfo:

Takk for din henvendelse, du vil bli kontaktet innen kort tid.

bottom of page