top of page
tårnkran_1.jpg

Tårnkran (G2)

Bedriftsinternt

Pris: 16 900,-

Målet med kurset er å gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av tårnkran, samt god innsikt i prinsippene for tårnkranets konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Varighet teori: 3 dager

Kursinnhold:
• Grunnleggende sikkerhetsprosedyrer for tårnkraner
• Oversikt over Tårnkran G2s komponenter og funksjoner
• Riktig oppsett og demontering av tårnkranen
• Sikkerhetstiltak og risikohåndtering ved bruk av tårnkranen
• Vedlikeholdsrutiner og inspeksjon av tårnkranen
• Løfteplanlegging og effektiv kommunikasjon under løfteoperasjoner

Forkunnskaper:
For å kunne melde deg på dette kurset må du ha modul 1.1 og modul 2.3 (G11)

Teorikurset avsluttes med en skriftlig eksamen. Ved bestått eksamen mottar kursdeltakeren kursbevis.Merk at for å motta kompetansebevis må også praksis og oppkjøring gjennomføres (Modul 3.2 og 4.2)

GTM Kompetanse er ikke selv en sertifisert opplæringsbedrift. Kursene leveres i samarbeid med Breland Kompetanse AS, som har avtale med en sertifisert opplæringsbedrift.

bottom of page