top of page
gaffeltruck Levering

Truckførerkurs (T4)

Bedriftsinternt

Teori & praksis T4 pr. deltager er 7 900,-

inkl. lærebok, oppkjøring & Kompetansebevis

Det er krav om at Modul 1.1 er gjennomført innen kursstart.

Arbeidsmiljøloven krever at truckførere gjennomgår kurs med teoretisk og praktisk opplæring.

Utdanning lønner seg, ettersom utdannede truckførere reduserer risikoen fir skader og ulykker både på personer, gods og bygninger. I tillegg er ansatte med truckførerbevis mer produktive.

Målet med kurset: 
Målet med kurset er å gi truckføreren god innsikt i bruken av truck, samt virkemåte og vedlikehold. Teorikurset dekker opplæring på truck t.o.m 10 tonn løftekapasitet.

Varighet: 2 dager

Kursinnhold:
• Sikkerhetsopplæring, lover, forskrifter
• Trucktyper
• Elektrisk truck - konstruksjon
• Stabilitet
• Dagligkontroll og vedlikehold
• Material og godshåndtering
• HMS
• Riktig bruk av truck

Forkunnskaper/opptakskrav:
For å kunne melde deg på dette kurset må du ha modul 1.1.

Teorikurset avsluttes med en skriftlig eksamen. Ved bestått eksamen mottar kursdeltakeren kursbevis.
Merk at for å motta kompetansebevis må også praksis og oppkjøring gjennomføres (Modul 3.2 og 4.2)

GTM Kompetanse er ikke selv en sertifisert opplæringsbedrift. Kursene leveres i samarbeid med Breland Kompetanse AS, som har avtale med en sertifisert opplæringsbedrift.

bottom of page